بسمه تعالی

اطلاعیه

 مالکین و ساکنین محترم مجتمع نشاط نگارستان

 بدینوسیله به اطلاع میرساند مجمع عمومی مرحله سوم مجتمع نشاط نگارستان با موضوع انتخاب اعضای هیئت مدیره مجتمع با حضور نماینده اداره تعاون ، کار، رفاه و تامین اجتماعی در ساعت 9 صبح روز پنج شنبه مورخ 9/3/98 برگزار میگردد . بنابراین از کلیه مالکین و ساکنین جهت حضور در مجمع عمومی فوق الذکر دعوت بعمل می آید . همچنین از علاقه مندان عضویت در هیئت مدیره ساختمان نشاط در صورت دارا بودن صلاحیت و شرایط ذیل دعوت بعمل می آید لذا خواهشمند است نسبت به تکمیل فرم اعلام آمادگی  ( کاندیداتوری) اقدام و به دفتر تعاونی مسکن کارکنان ذوب آهن اصفهان تحویل نمایند .

 شرایط احراز صلاحیت

 1 – تسویه حساب با تعاونی مسکن کارکنان ذوب آهن اصفهان (فاقد بدهی باشد )

2 – اخذ تسهیلات بانک مسکن یا تسویه کامل با بانک مسکن شعبه دستگرد

3- تحویل قطعی واحد مربوطه در مجتمع نشاط

 

                                                        هیئت مدیره تعاونی مسکن کارکنان ذوب آهن اصفهان