اطلاعیه نوبت دوم تحویل واحد های  پروژه نشاط (نگارستان )

با سلام و احترام

به حمد و حول و قوه الهی پیرو اطلاعیه نوبت اول تحویل واحدهای پروژه نشاط به شماره 5116-97 مورخ 97/09/28 بدینوسیله به اطلاع کلیه اعضای محترم آن پروژه می رساند علاوه بر بلوک A  ، بلوک B  نیزدرآن مجموعه مطابق جدول ذیل آماده تحویل می باشد لذا از اعضای محترمی که بدهی علی الحساب خود را در شرکت تعاونی طبق توافق نامه فی مابین و همچنین نسبت به تقسیط و یا تسویه تسهیلات وام بانک مسکن خود در بانک مربوطه اقدام    نموده اند تقاضامندیم با امضاء قرارداد واگذاری  سپس تحویل واحد خود در محل پروژه اقدام فرمایند .

 

ردیف

بلوک

طبقه

شماره واحد های  آماده تحویل

تاریخ تحویل

توضیحات

1

B

همکف

002-003

12/10/97

 

2

B

اول

101-102-103-104-105-106

12/10/97

 

3

B

دوم

201-202-203-204-205-206

12/10/97

 

4

B

سوم

301-302-303-304-305-306

12/10/97

 

5

B

چهارم

401-402-403-404-405-406

13/10/97

 

6

B

پنجم

501-502-503-504-505-506

13/10/97

 

7

B

ششم

601-602-603-604-606

16/10/97

واحد 605متعاقبا اعلام می گردد .

8

B

هفتم

701-702-703-704-705-706

16/10/97

 

9

B

هشتم

801-802-803

17/10/97

 

10

B

نهم

901-902-903

17/10/97

 

11

A

دوم و سوم

201-307

15/10/97

باقیمانده بلوک A

 

 

                                          محمد ابوطالبی                                                            مجید مکاری

                                         رئیس هیات مدیره                                                            مدیرعامل