اطلاعیه نوبت اول تحویل واحد های  پروژه نشاط (نگارستان )

با سلام و احترام

به حمد و حول و قوه الهی بدینوسیله به اطلاع کلیه اعضای محترم پروژه مسکونی نشاط ( نگارستان) می رساند بلوک A  آن مجموعه مطابق جدول ذیل آماده تحویل می باشد لذا از اعضای محترمی که بدهی علی الحساب خود را در شرکت تعاونی طبق توافق نامه فی مابین و همچنین نسبت به تقسیط و یا تسویه تسهیلات وام بانک مسکن خود در بانک مربوطه اقدام نموده اند تقاضامندیم با امضاء قرارداد واگذاری  سپس تحویل واحد خود در محل پروژه اقدام نمایند .

لازم بذکر است تحویل الباقی واحد های پروژه در فرصت های آتی اطلاع رسانی خواهد شد .

 

ردیف

بلوک

طبقه

شماره واحد های  آماده تحویل

تاریخ تحویل

توضیحات

1

A

اول

101-102-103-104-105-106-107-108

29/09/97

 

2

A

نهم

901-902-903-904-905-906

01/10/97

 

3

A

پنجم

501-502-503-504-505-506-507-508-509

02/10/97

 

4

A

هشتم

801-802-803-804-806

03/04/97

تحویل واحد 805 متعاقبا اعلام می گردد

5

A

دوم

202-203-204-205-206-207-208

04/10/97

تحویل واحد 201 متعاقبا اعلام می گردد

6

A

چهارم

401-402-403-405-406-407-408-409

05/10/97

 

7

A

ششم

601-602-603-604-605-606-607-608-609

06/10/97

 

8

A

سوم

301-302-303-304-305-306-308

08/10/97

تحویل واحد 307 متعاقبا اعلام می گردد

9

A

هفتم

701-702-703-704-705-706-707-708-709

09/10/97

 

 

 

                                          محمد ابوطالبی                                                            مجید مکاری

                                         رئیس هیات مدیره                                                            مدیرعامل