ردیف نام ونام خانوادگی عضو میزان امتیاز تا تاریخ96/12/14 اولویت انتخاب تاریخ حضور جهت انتخاب واحد ساعت حضور
1 محمود شفیعی 2,919,295 1 96/12/20 08:30
2 مجید دهقان کلیشادی 2,857,679 2 96/12/20 08:30
3 سید مجید جزایری 2,823,893 3 96/12/20 10:00
4 منصور حجرالسودی 2,723,893 4 96/12/20 10:00
5 مهناز هادی زاده اصفهانی 2,669,867 5 96/12/20 10:00
6 محمد ابوطالبی 2,615,908 6 96/12/23 08:30
7 جهانبخش راکی 2,608,950 7 96/12/23 08:30
8 اصغر رحیمی 2,599,000 8 96/12/23 10:00
9 احمدرضا توکلی زانیانی 2,589,481 9 96/12/23 10:00
10 سید مهدی شریعتی 2,535,106 10 96/12/23 10:00
11 حمیدرضا موهبت 2,520,804 11 97/01/18 08:30
12 حمید افقری 2,520,760 12 97/01/18 08:30
13 حسینعلی رضائی زفره 2,515,369 13 97/01/18 10:00
14 خداداد محمود پور 2,509,975 14 97/01/18 10:00
15 سید اکبر موسویان خولنجانی 2,463,486 15 97/01/18 10:00
16 رسول اسماعیلی کرکوندی 2,443,948 16 97/01/21 08:30
17 علی فرخی 2,352,618 17 97/01/21 08:30
18 علی اکبر طغرائی 2,324,723 18 97/01/21 10:00
19 حسن احمدی 2,294,548 19 97/01/21 10:00
20 سید مجتبی رضوی دینانی 2,245,566 20 97/01/21 10:00
21 جمشید حسینی 2,240,046 21 97/01/25 08:30
22 اسماعیل صفائی 2,210,252 22 97/01/25 08:30
23 مهدی زارعان 2,169,270 23 97/01/25 10:00
24 فرهاد دارابی گرگلانی 2,167,651 24 97/01/25 10:00
25 سعیداله کیانی فلاورجانی 2,151,635 25 97/01/25 10:00
26 عباسعلی قیصری 2,141,363 26 97/01/28 08:30
27 رضا نادری آدرگانی 2,137,915 27 97/01/28 08:30
28 عباسعلی ابراهیمیان 2,109,092 28 97/01/28 10:00
29 سید غفار حسینی سیاه بومی 2,103,561 29 97/01/28 10:00
30 رسول جوانمردی 2,086,663 30 97/01/28 10:00
31 اکبر جباری 1,982,122 31 97/01/30 08:30
32 عباس رمضانی 1,974,607 32 97/01/30 08:30
33 مهدی ابراهیمیان 1,946,192 33 97/01/30 10:00
34 کورش صالحی مورکانی 1,884,968 34 97/01/30 10:00
35 سید جواد موسویان 1,868,936 35 97/01/30 10:00
36 سعید جعفری 1,853,105 36 97/02/02 08:30
37 حسین آقاجانی پورقاضی 1,820,495 37 97/02/02 08:30
38 هوشنگ صادقی 1,799,951 38 97/02/02 10:00
39 فرهاد دانیاری 1,767,768 39 97/02/02 10:00
40 مجید امان کنیگانی 1,697,304 40 97/02/02 10:00
41 قاسم عسگری پیر بلوطی 1,696,241 41 97/02/04 08:30
42 محسن رحیمیان 1,677,845 42 97/02/04 08:30
43 رحمت اله زمانی 1,638,987 43 97/02/04 08:30
44 نسرین اسماعیلیان حسن آبادی 1,554,433 44 97/02/04 10:00
45 عباس توانگر 1,524,284 45 97/02/04 10:00
46 رضا ملک محمدی 1,218,660 46 97/02/04 10:00