به اطلاع اعضای محترم شرکت تعاونی مسکن کار کنان ذوب آهن می رساند حسب درخواست سهامداران محترم این شرکت تعاونی در نظر دارد بر اساس توافق اولیه انجام شده با مالک ، قطعه زمینی به مساحت حدود 1010 متر مربع دارای سند شش دانگ و پروانه ساختمانی مسکونی با زیر بنای کل حدود 4100 متر مربع و 22 واحد مسکونی با زیر بنای مفید حدود 2540 متر مربع آماده شروع اجراء واقع در اصفهان بلوار کشاورز بعد از سه راه سیمین کوچه 126(سید عظیم) کوچه نبوت را خریداری نماید . با توجه به وضعیت طراحی معماری و موقعیت مکانی مناسب زمین  قیمت خرید با احتساب هزینه های پرداخت شده جهت دریافت پروانه ساختمانی بازاء هر متر مربع زیر بنای مفید مبلغ نوزده میلیون  و چهارصد و نود هزار (19،490،000) ریال با مالک توافق شده و جهت  در نظر گرفتن تسهیلات برای اعضای مشارکت کننده نحوه پرداخت ثمن معامله به مالک به شرح جدول ذیل تعیین شده است .

ردیف

تیپ واحد مسکونی

تعداد

حدود متراژ

متراژ   متوسط

قیمت واحد خرید زمین و پروانه

مبلغ پرداخت نقد ( ریال )

مبلغ پرداختی در تاریخ               20 / 01 / 97

مبلغ پرداختی در تاریخ         15 / 02 / 97

مبلغ پرداختی در تاریخ         15 / 03 / 97

مبلغ پرداختی در تاریخ         15  / 04 / 97

1

A

11

110 - 101

104

19،490،000

1،000،000،000

300،000،000

300،000،000

200،000،00

226،960،000

2

B

6

120 - 115

118

19،490،000

1،200،000،000

330،000،000

330،000،000

220،000،000

219،820،000

2

C

5

140 - 130

137

19،490،000

1،400،000،000

380،000،000

380،000،000

256،000،000

254،130،000

 

 

 

شرایط و نحوه مشارکت اعضاء محترم شرکت تعاونی :

1 مراجعه متقاضیان مشارکت به دفتر شرکت تعاونی حداکثر تا تاریخ 29 / 11 / 96 و ارائه درخواست کتبی جهت مشارکت در پروژه و اعلام آمادگی جهت پرداخت مبالغ مشخص شده به شرح جدول فوق .

2 در صورت رسیدن تعداد متقاضیان به حد تعداد واحدهای مشخص شده ، بر اساس اولویت تاریخ درخواست به اعضاء مشارکت کننده اعلام خواهد گردید نسبت به پرداخت وجه نقد مشخص شده به حساب شرکت تعاونی نزد بانک صادرات شعبه ذوب آهن حداکثر تا تاریخ 07 / 12 / 96 اقدام و فیش واریز به همراه چهار فقره چک حقوقی به مبالغ و تاریخ های مشخص شده در جدول فوق را تحویل دفتر شرکت تعاونی نمایند . به مبالغ پرداختی اعضاء بازاء هر یکصد هزار تومان در هر روز یک امتیاز تعلق می گیرد و انتخاب واحدها بر اساس امتیاز کسب شده و اولویت بندی در پایان کار انجام می پذیرد .

3 در صورتیکه هر یک از چک های حقوقی تحویل شده به حساب تعاونی وصول نگردد مشارکت عضو لغو گردیده و با توجه به فسخ قرارداد با فروشنده امکان استرداد وجوه دریافتی از عضو بمدت حداقل چهار ماه وجود نخواهد داشت .

4 همزمان با پرداخت آخرین قسط ثمن معامله به فروشنده ، اسناد مالکیت در یکی از دفاتر اسناد رسمی به نام شرکت تعاونی منتقل خواهد گردید .

5 عملیات اجرائی پروژه پس از انتقال قطعی سند مالکیت و از ابتدای مرداد ماه 97 شروع خواهد گردید و در صورت پرداخت پیش از موعد اعضاء و به تبع آن پرداخت به فروشنده امکان شروع زودتر پروژه از ابتدای سال 97 وجود دارد .

6 مدت زمان اجراء و تحویل پروژه از تاریخ شروع به شرط تامین نقدینگی سی ماه پیش بینی می گردد . هزینه های اجرا براساس قیمت های سال 96 بازای هر متر مربع زیر بنای مفید معادل 15،400،000 ریال برآورد می گردد لکن با توجه به زمان اجراء در سالهای 97 و 98 این مبلغ متناسب با افزایش قیمت ها تعدیل و  قبل از شروع اجرای پروژه به اطلاع اعضاء خواهد رسید . مبالغ مربوط به هزینه های اجرا بتدریج و متناسب با پیشرفت پروژه ظرف مدت اجرا بطور اقساط اخذ خواهد گردید .

7 با توجه به قوانین و مقررات جاری بانک مسکن و قوانین بخش تعاون در خصوص اخذ وام و تسهیلات مشارکت دوران ساخت جهت اعضاء اقدام لازم بعمل خواهد آمد . همچنین در خصوص درخواست پرداخت وام مسکن اعضاء از طریق شرکت سهامی ذوب آهن جهت اعضای واجد شرائط اقدام خواهد شد .

8 به هر یک از واحدهای مسکونی یک باب پارکینگ و انباری در طبقات منفی یک و منفی دو تعلق میگیرد.

تلفن شماره 52572742 پاسخگوی سوالات احتمالی اعضاء محترم می باشد .

 

 

                       محمد رضا پوری شبان                                                                                                                        محمد ابوطالبی

                 مدیر عامل و عضو هیئت مدیره                                                                                                                 رئیس هیئت مدیره