پیرو اطلاعیه شماره سه مورخ 05 / 07 / 96 در خصوص دریافت وام از بانک قرض الحسنه مهر ایران شعبه فولادشهر و د ر راستای پاسخگوئی به درخواست های دریافت وام با کارمزد و مدت انتظار حداقل و تامین نقدینگی جهت اتمام کارهای باقیمانده و تحویل پروژه ، باطلاع اعضاء محترم لیست پیوست ( پنجاه و دو نفر ) که نسبت به پرداخت هزینه های خرید ونصب چیلر و فن کوئل های پروژه مجتمع مسکونی نگارستان اقدام نموده اند می رساند بر اساس مصوبه هیئت مدیره مبالغ دریافتی به حساب افتتاح شده بنام شرکت تعاونی نزد بانک مذکور واریز و تفاهم نامه دریافت وام مطابق شرایط اعلام شده در اطلاعیه فوق الذکر منعقد گردیده است . لذا از اعضاء محترم اعلام شده در لیست پیوست دعوت می گردد جهت تکمیل فرم درخواست وام بمنظور معرفی به بانک از تاریخ 01 / 08 / 96 لغایت 10 / 08 / 96 به دفتر شرکت تعاونی مراجعه فرمایند .

 

      

                                       محمدرضا پوری شبان                                                                                                   محمد ابوطالبی

                                   مدیر عامل و عضو هیئت مدیره                                                                                          رئیس هیئت مدیره

  لیست واجدین شرایط وام