باعنایت به صورتجلسه مورخ 05 / 06 / 96 هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن کارکنان ذوب آهن ، پیش نویس تفاهم نامه ی طرح حمایتی اشخاص حقوقی با بانک قرض الحسنه مهر ایران شعبه فولادشهر تنظیم ودر حال حاضر مراحل پایانی تایید توسط بانک مذکور را طی می نماید . بر اساس این تفاهم نامه مقرر گردیده مبلغ ده میلیارد ریال به حساب قرض الحسنه ویژه به نام شرکت تعاونی مسکن کارکنان ذوب آهن به صورت دفعتا" و یکجا واریز و بانک نیز جهت حمایت از شخص حقوقی معادل این مبلغ تسهیلات قرض الحسنه ارائه نماید که پس از واریز کل مبلغ مذکورتفاهم نامه تائید شده توسط بانک به شرکت تعاونی تحویل می گردد . با عنایت به موارد فوق ، از اعضای محترم پروژه مجتمع مسکونی نگارستان که متقاضی دریافت این وام جهت تامین منابع مالی مورد نیاز پروژه  می باشند دعوت می گردد مبلغ حداقل یکصد میلیون ریال وحداکثر یکصد و پنجاه میلیون ریال حداکثر تا تاریخ 17 / 07 / 96 به حساب شماره 0210948863002 بانک صادرات شعبه ذوب آهن واریز و فیش مربوطه را تحویل تعاونی نمایند . مبالغی که به روش فوق به حساب تعاونی واریز می گردد پس از تکمیل موجودی با احتساب مبالغی که قبلا" بابت چیلر و فن کوئل توسط تعدادی از اعضاء پرداخت گردیده و درخواست دریافت وام دارند در اسرع وقت به حساب قرض الحسنه ویژه نزد بانک قرض الحسنه مهر ایران منتقل و پس از گذشت یک ماه مطابق ضوابط بانک  افرادی که مبلغ مورد نظر خود را واریز نموده اند جهت دریافت وام معادل دوبرابر مبلغ واریزی و اقساط حداکثر 48 ماهه به آن بانک معرفی خواهند شد . کارمزد تسهیلات ارائه شده چهار درصد می باشد که سالانه و بر اساس مانده بدهی محاسبه و اخذ میگردد و تقسیط تسهیلات معادل مبلغ وام اخذ شده خواهد بود و مبلغ اولیه واریز شده توسط عضو تا پایان بازپرداخت وام نزد بانک در حساب قرض الحسنه ویژه شرکت تعاونی مسدود خواهد بود و پس از تسویه حساب وام این مبلغ آزاد و به حساب عضو واریز خواهد شد .  سایر شرایط دریافت وام به شرح ذیل می باشد .

 1 – هریک از اعضای دریافت کننده تسهیلات قرض الحسنه می بایست جهت پرداخت اقساط یک حساب قرض الحسنه نزد بانک افتتاح نمایند .

2 – اعطای تسهیلات به اعضاء منوط به دارا بودن شرایط جهت اخذ وام براساس اعلام بانک مرکزی می باشد و معرفی شدگان باید وثایق و تضامین مورد نظر بانک جهت دریافت وام را در اسرع وقت ارائه و نسبت به تکمیل پرونده اقدام نمایند .

3 – مبلغ تسهیلات اعطایی بانک به هر یک از اعضای معرفی شده توسط شرکت تعاونی مسکن حداکثر 300،000،000 ریال است .

4 – وام دریافتی اعضاء از طریق بانک قرض الحسنه مهر ایران به حساب شرکت تعاونی واریز خواهد شد وبه این  مبلغ امتیاز مطابق ضوابط مشخص شده تعلق می گیرد . 

5 – در صورت تامین منابع مالی به میزان فوق الذکر و واریز به حساب مربوطه امکان انجام موارد تفاهمنامه فراهم خواهد شد و در غیر این صورت متناسب با منابع مالی تامین شده توسط اعضاء اصلاح مبلغ تفاهمنامه در صورت موافقت بانک باید انجام پذیرد .

6 – اعضایی که بابت اصل قرارداد وهزینه های انشعابات و محوطه سازی بدهکار می باشند باید قبل از استفاده از تسهیلات فوق نسبت به پرداخت کل بدهی اقدام نمایند . 

در خاتمه جهت استفاده مطلوب و بموقع از شرائط مناسب اعلام شده و پیشبرد سریعتر کارهای باقیمانده پروژه ، از اعضای محترم درخواست می گردد ظرف مهلت مشخص شده اقدام لازم معمول نمایند

                 محمدرضا پوری شبان                                                                                                   محمد ابوطالبی

           مدیر عامل و عضو هیئت مدیره                                                                                           رئیس هیئت مدیره