اسناد مزایده دریافت فایل

موضوع فروش سه باب تجاری مجتمع مسکونی نگارستان

شرکت تعاونی مسکن کارکنان ذوب آهن در نظر دارد سه باب واحدهای تجاری خود در مجتمع مسکونی تجاری نگارستان را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند . از متقاضیان محترم دعوت می شود جهت دریافت اسناد و شرایط مزایده از تاریخ 27 / 06 / 96 لغایت 23 / 07 / 96 به دفتر مرکزی شرکت تعاونی به آدرس ذوب آهن اصفهان جنب ساختمان امور شهداء و ایثارگران یا به کارشناس فنی تعاونی مسکن در مجتمع مذکور به آدرس اصفهان خیابان کاوه خیابان نگارستان جنب بن بست نسترن مراجعه وجهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 52572742 تماس حاصل نمایند . اطلاعات کامل مزایده در سایت ذوب آهن اصفهان زیر شاخه منابع انسانی  به آدرس www.esfahansteel.com  قابل مشاهده می باشد .

 

                                                                ومن ا... التوفیق

                                                     شرکت تعاونی مسکن کارکنان ذوب آهن