در تاریخ 96/04/15 از مراحل پایانی پروژه نگارستان توسط اعضاء و خانواده محترمشان بازدید بعمل آمد . در ادامه ، جلسه پرسش و پاسخ  بمنظور رفع ابهامات و مشکلات اعضاء و توضیحاتی درمورد موانع اصلی اجرای پروژه توسط مدیرعامل و اعضاء محترم هیات مدیره برگزار گردید .