ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات اعضا محترم شرکت تعاونی مسکن در ماه مبارک رمضان به اطلاع میرساند ،در راستای تأمین مسکن جهت اعضا ،طی عقد تفاهم نامه ای با فروشنده مقدمات خرید 14واحد آپارتمان مسکونی در مرحله سفت کاری واقع در اصفهان-سه راه سیمین خیابان جانبازان کوچه نستوه (در طرح آتی شهرداری منطقه 5 اصفهان در ضلع جنوب این پروژه ادامه خیابان دکتر حسابی قرار می گیرد) به شرح ذیل فراهم شده است.

- پروژه در حال سفت کاری می باشدو دارای طرح لابی ، انباری،پارکینگ و آسانسور می باشد.

- در ضلع جنوب پروژه هیچگونه واحد مسکونی قرار نگرفته و کلیه واحد ها دارای چشم انداز کوه صفه می باشد.

- پروژه دارای شش طبقه بوده که طبقه منفی یک پارکینگ،طبقه همکف دو واحد مسکونی و لابی و طبقات اول تا چهارم بصورت تیپ و دارای 2 واحد 150 متری و یک واحد 100 متری می باشد.

- قیمت هر متر مربع آپارتمان مفید تا مرحله سفت کاری (وضعیت موجود)بدون در نظر گرفتن ضریب مرغوبیت به طور میانگین مبلغ26.850.000ریال می باشد.

- تکمیل پروژه و انجام عملیات نازک کاری و احجام باقیمانده به هزینه خریدار و توسط شرکت تعاونی مسکن انجام می پذیرد.

- قیمت آپارتمان بر اساس قیمت تمام شده به ازاء  هر مترمربع مفید، موقعیت طبقات، جهات و ضریب مرغوبیت ارزش گذاری می گردد وقیمت آپارتمان کارشناسی نمی گردد.

- ملاک انتخاب واحداز نظر متراژ،طبقات و جهات بر اساس امتیاز مکتسبه عضو بر مبنای هر میلیون ریال و درهر روز یک امتیاز محاسبه می گردد.

- در صورت عدم تکمیل ظرفیت توسط اعضا تعاونی ، طبق مقررات اداره تعاون و اساسنامه تعاونی از سایر همکاران غیر عضو (رسمی یا قرارداد معین کار) نیز ثبت نام به عمل می آیدو به محض تکمیل ظرفیت ثبت نام متوقف می گردد.

- در صورت به حد نصاب نرسیدن هیچگونه مسئولیتی بعهده شرکت تعاونی نمی باشد و پروژه کان لم یکن تلقی می گردد.

- متقاضیان می توانند از روزیکشنبه 13/4/95 لغایت سه شنبه 15/4/95 ساعت 14 تا 18از محل پروژه بازدید به عمل آورند.

شرایط پرداخت :

الف- مبلغ 500.000.000 ریال حداکثر تا تاریخ 31/4/95 بحساب شماره 0209171515005 بنام شرکت تعاونی مسکن ذوب آهن شعبه بانک ملی ذوب آهن واریز شود و الباقی طی سه فقره چک به نسبت مساوی بنا به متراژواحد انتخابی در تاریخهای 15/5/95 ، 15/8/95 و 15/11/95 اخذ خواهد شد.مبالغ بند فوق جهت خرید پروژه تا مرحله موجود (سفتکاری) به فروشنده پرداخت خواهد شد.

ب- برآورد تکمیل پروژه تا پایان عملیات نازک کاری به استثناء نقاشی،دکور،کابینت،انشعابات،کولر،پکیج و رادیاتور به ازاء هر متر مربع مفید مبلغ9.000.000ریال می باشد (مبلغ قطعی نهایی در پایان عملیات ساخت و اعمال ضرایب مرغوبیت مشخص می گردد.)بابت تکمیل عملیات سه فقره چک به نسبت مساوی بنا به متراژ واحد انتخابی در تاریخ های 1/7/95 ،1/12/95 و1/4/96 اخذ خواهد شد.

- متقاضیان می بایست اصل فیش واریزی و چک های بند های الف و ب را حداکثر تا تاریخ 1/5/95 به دفتر شرکت تعاونی ذوب آهن ارائه نمایند.                                                                   

 

                                                                                                                      مجید مکاری

                                                                                              مدیر عامل تعاونی مسکن کارکنان ذوب آهن