اطلاعیه فروش 4 واحد آپارتمان در پروژه مهتاب ملک شهر

شرکت تعاونی مسکن کارکنان ذوب آهن  بر اساس مصوبه مجمع عمومی مورخ 26/07/94 قصد فروش چهار واحد آپارتمان آماده تحویل در پروژه مهتاب و اقع در ملک شهر ، خ بهارستان ، جنب شهر بازی را دارد لذا اعضاء محترم می توانند از صبح شنبه 16/08/94 لغایت 23/08/94 ضمن بازدید از پروژه در صورت تمایل مبلغ 80 میلیون تومان به صورت علی الحساب به شماره حسابهای 0210948863002 بانک صادرات یا 209171515005 بانک ملی ایران به نام تعاونی مسکن ذوب آهن واریز نمایند و با در دست داشتن فیش مربوطه  جهت تکمیل فرم ثبت نام به دفتر تعاونی مراجعه نمایند.

توضیحات :

  1. اولویت با اعضائی می باشد که دارای سابقه عضویت بیشتری در تعاونی می باشند.
  2. در صورت عدم تکمیل ظرفیت توسط اعضاء تعاونی افراد غیر عضو نیز می توانند بعد از پایان تاریخ مذکور ثبت نام و اقدام نمایند و به محض تکمیل ظرفیت ثبت نام متوقف می گردد.
  3. آپارتمانهای آماده تحویل و دارای انباری ، پارکینگ ، آسانسور ، پکیج ، رادیاتور ، کولر ، شیر آلات و انشعابات می باشد.
  4. تلفن 2742 دفتر تعاونی پاسخگوی سوالات احتمالی همکاران می باشد.

 

 

محمد رضا سلطانیان

مدیر عامل و عضو هیات مدیره تعاونی مسکن