امروز: ۰۱ شهریور ۱۳۹۶ | 
August 23, 2017
در پی برگزاری بازدید و جلسه مورخ 96/04/15 از پروژه نگارستان ، از تاریخ 96/04/17 لغایت 96/04/23 ...بیشتر بخوانید
در تاریخ 96/04/15 از مراحل پایانی پروژه نگارستان توسط اعضاء و خانواده محترمشان بازدید بعمل آمد ...بیشتر بخوانید
احتراماً ، با عنایت به تکمیل بخش عمده ای از فعالیتهای اجرایی واحدهای مسکونی و مشاعات در کلیه طبقات ...بیشتر بخوانید
ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات اعضا محترم شرکت تعاونی مسکن در ماه مبارک رمضان به اطلاع میرساند ،در ...بیشتر بخوانید
از اعضاء محترم پروژه مسکن نگارستان دعوت بعمل می آید ، روز پنج شنبه مورخ 13/3/95 از ساعت 14 الی 18 ...بیشتر بخوانید
اطلاعیه فروش 4 واحد آپارتمان در پروژه مهتاب ملک شهر شرکت تعاونی مسکن کارکنان ذوب آهن  بر ...بیشتر بخوانید
با عنایت به آماده تحویل بودن واحدهای پروژه ملک شهر و نیز تیپ بندیهای انجام شده بر اساس فرمول ...بیشتر بخوانید
بر اساس برنامه ریزیهای صورت گرفته مقرر گردید ازمورخ 7/6/94 از اعضای محترم پروژه بصورت تلفنی( به ...بیشتر بخوانید