صورت های مالی منتهی به 95/12/30 جهت اطلاع اعضاء و شفاف سازی اعلام می گردد. لطفا برای دریافت فایل بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

 

                                                                  دریافت فایل