دریافت اطلاعیه جدول اقساط واحدهای سه خوابه مشتاق دوم
دریافت اطلاعیه جدول اقساط واحدهای دو خوابه مشتاق دوم
دریافت اطلاعیه پذیره نویسی پروژه مسکونی 46 واحدی
با عنایت به آگهی شرایط پیش خرید پروژه های ساختمانی جدید در آینده نزدیک و استقبال و درخواست پرسنل ...بیشتر بخوانید
مجمع عمومی نوبت اول مجتمع نشاط در ساعت 9:30 روز پنج شنبه مورخ 98/05/10 با موضوع انتخاب هیئت مدیره ...بیشتر بخوانید
اطلاعیه پروژه مسکونی 96 واحدی فلاطوری اعضای محترم تعاونی مسکن کارکنان ذوب آهن اصفهان پرسنل ...بیشتر بخوانید
اطلاعیه شماره یک تقسیم سود سهام کلیه اعضاء شرکت تعاونی مسکن کارکنان ذوب آهن   با سلام و ...بیشتر بخوانید
احتراما" بدینوسیله به اطلاع کلیه اعضای شرکت تعاونی مسکن کارکنان ذوب آهن میرساند صورتهای مالی ...بیشتر بخوانید
اطلاعیه نوبت دوم تحویل واحد های  پروژه نشاط (نگارستان ) با سلام و احترام به حمد و حول و ...بیشتر بخوانید
اطلاعیه نوبت اول تحویل واحد های  پروژه نشاط (نگارستان ) با سلام و احترام به حمد و حول و ...بیشتر بخوانید
***  اطلاعیه مربوط به فروش چهار واحد آپارتمان مسکونی در مجتمع مسکونی مهتاب ملک شهر  ...بیشتر بخوانید
***  اطلاعیه مربوط به فروش چهار واحد آپارتمان مسکونی در مجتمع مسکونی مهتاب ملک شهر  ...بیشتر بخوانید
احتراما" پیرو اطلاعیه های  قبلی و مصوبه 97/08/29 هیئت مدیره و با توجه به مذاکرات و ...بیشتر بخوانید
اصلاحیه آگهی دعوت مجمع عمومی بطور فوق العاده (نوبت دوم ) احتراما" به اطلاع اعضای محترم شرکت ...بیشتر بخوانید