جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول  شرکت تعاونی مسکن کارکنان ذوب آهن اصفهان رأس ...بیشتر بخوانید
به اطلاع اعضای محترم پروژه نشاط نگارستان می رساند با توجه به قانون تملک آپارتمانها و مذاکرات انجام ...بیشتر بخوانید
به اطلاع اعضا محترم شرکت تعاونی مسکن میرساند ، در راستای تأمین مسکن جهت اعضا و پیرو درخواست ...بیشتر بخوانید
ردیف نام ونام خانوادگی عضو میزان امتیاز تا تاریخ96/12/14 اولویت ...بیشتر بخوانید
ردیف نام ونام خانوادگی عضو میزان امتیاز تا تاریخ96/12/14 اولویت ...بیشتر بخوانید
پیرو اطلاعیه های شماره هفت مورخ 13 / 09 / 96  و شماره هشت مورخ 09 / 10 / 96 در خصوص انجام ...بیشتر بخوانید
 به اطلاع اعضای محترم شرکت تعاونی مسکن کار کنان ذوب آهن می رساند حسب درخواست سهامداران محترم ...بیشتر بخوانید
احتراما" ، پیرو اطلاعیه شماره هفت مورخ 13 / 09 / 96 و با عنایت به تصمیمات جلسه مورخ 05 / 10 / ...بیشتر بخوانید
بمنظور تسریع در پیشبرد چگونگی به اتمام رساندن پروژه نگارستان و انتخاب واخدها ، جلسه ای با حضور مدیر ...بیشتر بخوانید
احتراما" ؛ به اطلاع اعضاء محترم پروژه مجتمع مسکونی نگارستان می رساند علیرغم پیگیری های بعمل ...بیشتر بخوانید
باعنایت به صورتجلسه مورخ 05 / 06 / 96 هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن کارکنان ذوب آهن ، پیش نویس تفاهم ...بیشتر بخوانید
جلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده نوبت دوم جهت انتخاب بازرس و حسابرس قانوني و بررسي ساير موارد ...بیشتر بخوانید
صورت های مالی منتهی به 95/12/30 جهت اطلاع اعضاء و شفاف سازی اعلام می گردد. لطفا برای دریافت فایل بر ...بیشتر بخوانید
موضوع فروش سه باب تجاری مجتمع مسکونی نگارستان شرکت تعاونی مسکن کارکنان ذوب آهن در نظر دارد سه ...بیشتر بخوانید
جلسه مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده نوبت دوم شرکت تعاونی مسکن کارکنان ذوب آهن راس ساعت 13:30 روز سه ...بیشتر بخوانید
با عنایت به صورتجلسه مورخ 11/05/96 هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن کارکنان ذوب آهن ، به اطلاع اعضای ...بیشتر بخوانید