امروز: ۲۰ آذر ۱۳۹۷ | 
December 11, 2018
احتراما" پیرو اطلاعیه های  قبلی و مصوبه 97/08/29 هیئت مدیره و با توجه به مذاکرات و ...بیشتر بخوانید
اصلاحیه آگهی دعوت مجمع عمومی بطور فوق العاده (نوبت دوم ) احتراما" به اطلاع اعضای محترم شرکت ...بیشتر بخوانید
اطلاعیه شماره2 وام مسکن اعضای محترم پروژه نشاط نگارستان احتراما" پیرو اطلاعیه قبلی با توجه ...بیشتر بخوانید
جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول  شرکت تعاونی مسکن کارکنان ذوب آهن اصفهان رأس ...بیشتر بخوانید
به اطلاع اعضای محترم پروژه نشاط نگارستان می رساند با توجه به قانون تملک آپارتمانها و مذاکرات انجام ...بیشتر بخوانید
به اطلاع اعضا محترم شرکت تعاونی مسکن میرساند ، در راستای تأمین مسکن جهت اعضا و پیرو درخواست ...بیشتر بخوانید
ردیف نام ونام خانوادگی عضو میزان امتیاز تا تاریخ96/12/14 اولویت ...بیشتر بخوانید
ردیف نام ونام خانوادگی عضو میزان امتیاز تا تاریخ96/12/14 اولویت ...بیشتر بخوانید
پیرو اطلاعیه های شماره هفت مورخ 13 / 09 / 96  و شماره هشت مورخ 09 / 10 / 96 در خصوص انجام ...بیشتر بخوانید
 به اطلاع اعضای محترم شرکت تعاونی مسکن کار کنان ذوب آهن می رساند حسب درخواست سهامداران محترم ...بیشتر بخوانید
احتراما" ، پیرو اطلاعیه شماره هفت مورخ 13 / 09 / 96 و با عنایت به تصمیمات جلسه مورخ 05 / 10 / ...بیشتر بخوانید
بمنظور تسریع در پیشبرد چگونگی به اتمام رساندن پروژه نگارستان و انتخاب واخدها ، جلسه ای با حضور مدیر ...بیشتر بخوانید
احتراما" ؛ به اطلاع اعضاء محترم پروژه مجتمع مسکونی نگارستان می رساند علیرغم پیگیری های بعمل ...بیشتر بخوانید