با عنایت به تکمیل ظرفیت پروژه 46 واحدی مشتاق دوم و جهت قطعی شدن ثبت نام اعضای محترم ، لازم است از ...بیشتر بخوانید
با عنایت به الطاف الهی و همراهی و مشارکت سهامداران عزیز پروژه ی 46 واحدی مشتاق دوم تکمیل ظرفیت ...بیشتر بخوانید
جلسه هیئت مدیره و مدیر عامل تعاونی مسکن با شهردار ، شورای شهرو تعاونی ایثارگران زرین شهر و بازدید ...بیشتر بخوانید
جلسه هیئت مدیره و مدیرعامل تعاونی مسکن با مالک کارواش ایران زمین جهت خرید تراکم و مسئولین بانک ...بیشتر بخوانید
جلسه هیات مدیره و مدیر عامل تعاونی مسکن با آقای مهندس فروتن (شهردار سابق زرین شهر و مناطق اصفهان) ...بیشتر بخوانید
دریافت فیلم موقعیت مکانی 1   دریافت فیلم موقعیت ...بیشتر بخوانید
دریافت اطلاعیه جدول اقساط واحدهای سه خوابه مشتاق دوم
دریافت اطلاعیه جدول اقساط واحدهای دو خوابه مشتاق دوم
دریافت اطلاعیه پذیره نویسی پروژه مسکونی 46 واحدی
با عنایت به آگهی شرایط پیش خرید پروژه های ساختمانی جدید در آینده نزدیک و استقبال و درخواست پرسنل ...بیشتر بخوانید
مجمع عمومی نوبت اول مجتمع نشاط در ساعت 9:30 روز پنج شنبه مورخ 98/05/10 با موضوع انتخاب هیئت مدیره ...بیشتر بخوانید
اطلاعیه پروژه مسکونی 96 واحدی فلاطوری اعضای محترم تعاونی مسکن کارکنان ذوب آهن اصفهان پرسنل ...بیشتر بخوانید
اطلاعیه شماره یک تقسیم سود سهام کلیه اعضاء شرکت تعاونی مسکن کارکنان ذوب آهن   با سلام و ...بیشتر بخوانید
احتراما" بدینوسیله به اطلاع کلیه اعضای شرکت تعاونی مسکن کارکنان ذوب آهن میرساند صورتهای مالی ...بیشتر بخوانید
اطلاعیه نوبت دوم تحویل واحد های  پروژه نشاط (نگارستان ) با سلام و احترام به حمد و حول و ...بیشتر بخوانید
اطلاعیه نوبت اول تحویل واحد های  پروژه نشاط (نگارستان ) با سلام و احترام به حمد و حول و ...بیشتر بخوانید